Gabinet Terapii „ANTOŚ” prowadzi następujące rodzaje terapii:

 • Terapia integracji sensorycznej i zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Integracja Sensoryczna (SI)
 • Terapia logopedyczna
 • Terapia Słuchowa – Metoda Warnkego
 • Terapia Behawioralno – Poznawcza
 • Terapia psychodynamiczna
 • Konsultacje psychologiczne
 • TUS Trening Umiejętności Społecznych
 • Terapia Pedagogiczna, Terapia Ręki

W ramach funkcjonowania naszego ośrodka oferujemy możliwość skorzystania z porad i konsultacji psychologicznych. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat zakresu oferty:

Spotkania konsultacyjne – indywidualne oraz dla rodzin. Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się dana osoba, para, bądź rodzina, określenie i zrozumienie motywacji do dalszej pracy z psychologiem, a także zebranie informacji na temat możliwości dalszej pracy bądź diagnozy. Rezultatem jest zaproponowanie przez psychologa odpowiedniej formy pomocy albo skierowanie do właściwego specjalisty.

Pomoc psychologiczna
Cykl spotkań, których celem jest wsparcie osoby będącej w trudnej sytuacji osobistej/rodzinnej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać np. rodzice w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby odczuwające trudności w relacjach z innymi ludźmi bądź z własnymi emocjami, itp. Pomoc psychologiczna dostępna jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.

Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to autorski program warsztatów dla dzieci, przygotowany przez Psychologów i Terapeutów SI zatrudnionych w Akademii Młodego Człowieka. TUS ma charakter cykliczny (10 warsztatów) i wskazana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Zajęcia odbywają się w małych grupach (5-10 osób). Czas TUS zależny jest od wielkości grupy i wieku uczestników.  Konsultacje – indywidualne spotkania rodzica z terapeutą prowadzącym są odpłatne. Prowadzący, wykorzystując różnorodne formy psychoedukacyjne ukazują i wspierają prawidłowy model relacji interpersonalnych.

Zajęcia dla dzieci:

 • nieśmiałych, lękliwych, wycofanych
 • z problemami emocjonalnymi
 • z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami
 • oraz wszystkich innych dzieci, jako profilaktyka w celu rozszerzenia ich kompetencji społecznych przed pójściem do szkoły lub w trakcie edukacji szkolnej

Celem zajęć jest:

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie
 • wzmacnianie wiary we własne siły
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
 • rozwój inteligencji emocjonalnej (w tym nauka rozpoznawania własnych emocji, rozumienia ich, kontrolowania, poznanie adekwatnych sposobów wyrażania emocji oraz kształtowanie zachowań empatycznych)
 • rozwijanie twórczego myślenia
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

W zajęciach wykorzystywane są następujące metody:

 • trening twórczości
 • techniki parateatralne (np. technika zmiany ról)
 • techniki relaksacyjne
 • metoda malowania dziesięcioma palcami
 • elementy muzykoterapii
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • bajkoterapia
 • warsztaty z asertywności