Anna Adamkowska
698-245-301

Gabinet Terapii „Antoś”
ul. Raszyńska 30
05-816 Michałowice
Nr konta bankowego: 03 1030 0019 0109 8530 0024 4412