Przedszkola "Antoś" i "Adaś"

Przedszkola „Adaś” i „Antoś” swoją opieką obejmują dzieci od 2,5 roku do 6 lat. Edukacja w naszych przedszkolach opiera się na zachęcaniu dzieci do samorealizacji i na stwarzaniu możliwości bezpiecznego „doświadczania świata”.

Poprzez twórczość plastyczną, muzyczną oraz taneczno-ruchową pragniemy realizować drzemiącą w dzieciach potrzebę „wyrażania siebie”. Dążymy do realizacji dziecięcych pomysłów poprzez różnorodne formy ekspresji. Pomagamy kształtować w dzieciach kreatywne postawy i myślenie twórcze.

 

Troszczymy się o indywidualny rozwój każdego dziecka, dzięki czemu nasi podopieczni mają możliwość rozpoczęcia nauki szkolnej z sukcesem i bez zbędnych stresów.

Program pracy dydaktyczno – wychowawczej realizujemy we współpracy z domem rodzinnym, co sprawia, że dzieci przez cały czas harmonijnie zaspokajają swoje potrzeby i rozwijają zainteresowania.

dziecko-szkoła

Nasza placówka posiada bazę, która pozwala w przyjaznych, kreatywnych, nowoczesnych warunkach urzeczywistnić zindywidualizowane podejście do rozwoju poszczególnych dzieci. Zajęcia w placówce prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Dzieci znajdują się również pod opieką psychologa.

Nasze przedszkole to miejsce przyjazne dziecku – przestrzegamy praw dziecka zawartych w Konwencji o prawach dziecka.

children5