Regulamin gabinetu

 • Sesja – to jedno zajęcie terapeutyczne z dzieckiem trwające 30,50,60 min. w zależności od ustaleń i opłaty za zajęcia.
 • W terapii istotna jest współpraca z rodzicami i wykonywanie zaleceń terapeuty w domu.
 • Jeśli rodzic nie uczestniczy w terapii dziecka w sali terapeutycznej, oczekuje na dziecko w szatni lub odbiera dziecko o umówionej godzinie (nie korzystamy z sal przedszkolnych).
 • Za korzystanie z usług pobierana jest opłata.
 • Rodzic / opiekun zobowiązuje się przyprowadzać i odbierać dziecko w określonym czasie, w przypadku nie odebrania Dziecka w terminie pobierana jest opłata jak za zajęcia, naliczana proporcjonalnie co 15 minut.
 • Konsultacje i rozmowy dotyczące dziecka przeprowadzamy w czasie trwania sesji.
 • Za sesję nie odwołaną  pobierana jest opłata jak za zajęcia. Odwołanie sesji powinno nastąpić możliwie najwcześniej, ale nie później (w nagłych przypadkach) niż 5 godzin przed rozpoczęciem zajęć.
 • TUS prowadzony jest według autorskiego programu. Główne założenia TUS to praca nad umiejętnością rozpoznawania i wyrażania emocji i potrzeb, nawiązywania relacji w grupie, nauka radzenia sobie z trudnymi emocjami.
 • Za zajęcia grupowe TUS pobierana jest opłata z góry za cały cykl zajęć. Zajęcia są rozliczane w cyklu 10 spotkań. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności Dziecka (zaświadczenie lekarskie i zgłoszenie przed zajęciami do terapeuty) w kolejnym cyklu rodzic może otrzymać rabat w wysokości 40 % za taką ilość zajęć, jaką dziecko miało usprawiedliwioną nieobecność.
 • W szczególnych sytuacjach terapeuta może wycofać dziecko z grupy i zaproponować zajęcia indywidualne, których celem jest przygotowanie Dziecka do zajęć grupowych.
 • Przyjęcie Dziecka do grupy TUS jest poprzedzone konsultacją z terapeutą. Jeżeli dziecko bierze udział w kolejnym cyklu, konsultacja nie jest obowiązkowa.