Proces adaptacji w przedszkolu

W naszym Przedszkolu funkcjonuje proces adaptacji, przeznaczony dla dzieci, które dopiero rozpoczynają udział w zajęciach. Zależy nam na tym, aby dziecko miało poczucie, że uczęszczanie do przedszkola nie jest „karą” czy porzuceniem przez rodziców, ale ciekawym i przyjemnym doświadczeniem, w którym samo chce uczestniczyć. Wszystko odbywa się w przyjaznej, bezpiecznej dla dziecka atmosferze. Proces adaptacji prowadzimy w godzinach 9:30-11:00. Składa się on z następujących etapów:

  • 1

    Pierwszy etap polega na jednorazowym, wspólnym (rodzic + dziecko) oglądaniu przedszkola – umożliwia to zapoznanie dziecka z nową dla niego przestrzenią.

  • 2

    Drugi etap to przyzwyczajanie dziecka do pobytu w przedszkolu – rodzic czeka w szatni, dziecko natomiast wchodzi z nauczycielem do sali. Drzwi do sali są otwarte, dziecko jest zachęcane do wchodzenia na salę przez psychologa/wychowawcę, rodzic z kolei dostępny jest fizycznie – aby w razie potrzeby przytulić dziecko. Nie skupia jednak uwagi na dziecku, nie zachęca go i nie nakłania do wchodzenia, ale zajmuje się czymś innym – np. czytaniem książki.

  • 3

    W momencie, gdy dziecko zaczyna być gotowe do samodzielnego pobytu w przedszkolu, rodzic stopniowo wychodzi na coraz dłuższy okres czasu (zaczynając od około 10 minut). Jednym z kluczowych elementów na tym etapie jest zasada, że rodzic zawsze informuje swoje dziecko o tym, że wychodzi. Ważne jest również, że gdy rodzic wraca, od razu zabiera dziecko do domu – w ten sposób następuje wdrożenie dziecka do cyklu zajęć przedszkolnych.