Spotkania konsultacyjne

Spotkania konsultacyjne– indywidualne oraz dla rodzin. Celem konsultacji jest wstępne rozpoznanie problemu, z jakim zgłasza się dana osoba, para, bądź rodzina, określenie i zrozumienie motywacji do dalszej pracy z psychologiem, a także zebranie informacji na temat możliwości dalszej pracy bądź diagnozy. Rezultatem jest zaproponowanie przez psychologa odpowiedniej formy pomocy albo skierowanie do właściwego specjalisty.

Pomoc psychologiczna

Cykl spotkań, których celem jest wsparcie osoby będącej w trudnej sytuacji osobistej/rodzinnej. Z tej formy pomocy mogą skorzystać np. rodzice w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby odczuwające trudności w relacjach z innymi ludźmi bądź z własnymi emocjami, itp. Pomoc psychologiczna dostępna jest zarówno dla dzieci, jak i osób dorosłych.