Trening Umiejętności Społecznych (TUS)

Autorski program warsztatów dla dzieci, przygotowany przez Psychologów i Terapeutów SI zatrudnionych w Akademii Młodego Człowieka. TUS ma charakter cykliczny (10 warsztatów) i wskazana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Zajęcia odbywają się w małych grupach (5-10 osób).

Czas TUS zależny jest od wielkości grupy i wieku uczestników.  Konsultacje – indywidualne spotkania rodzica z terapeutą prowadzącym są odpłatne. Prowadzący, wykorzystując różnorodne formy psychoedukacyjne ukazują i wspierają prawidłowy model relacji interpersonalnych.

Zajęcia dedykowane dla dzieci:

 • nieśmiałych, lękliwych, wycofanych

 • z problemami emocjonalnymi

 • z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami

 • oraz wszystkich innych dzieci, jako profilaktyka w celu rozszerzenia ich kompetencji społecznych przed pójściem do szkoły lub w trakcie edukacji szkolnej

Celem terapii jest:

Rozwijanie twórczego myślenia

Rozwój inteligencji emocjonalnej (w tym nauka rozpoznawania własnych emocji, rozumienia ich, kontrolowania, poznanie adekwatnych sposobów wyrażania emocji oraz kształtowanie zachowań empatycznych)

Wzmacnianie wiary we własne siły

Kształtowanie umiejętności współpracy w grupie

Budowanie pozytywnego obrazu siebie

Zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych

Budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie

W zajęciach wykorzystywane są następujące metody:

 • Trening twórczości

 • Techniki parateatralne (np. technika zmiany ról)

 • Techniki relaksacyjne

 • Metoda malowania dziesięcioma palcami

 • Elementy muzykoterapii

 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne

 • Bajkoterapia

 • Warsztaty z asertywności

services-bg2

Koszt zajęć : 950 zł za cykl 10 spotkań.