Trening Umiejętności Społecznych (TUS) to autorski program warsztatów dla dzieci, przygotowany przez Psychologów i Terapeutów SI zatrudnionych w Akademii Młodego Człowieka. TUS ma charakter cykliczny (10 warsztatów) i wskazana jest obecność na wszystkich spotkaniach. Zajęcia odbywają się w małych grupach (5-10 osób). Czas TUS zależny jest od  wielkości grupy i  wieku uczestników. U dzieci młodszych zajęcia wynoszą 50-60 minut. Dzieci szkolne od 60 – 75. Opłata za TUS jest stała i wynosi 650 zł za cykl. Konsultacje – indywidualne spotkania rodzica  z terapeutą prowadzącym są odpłatne. Prowadzący, wykorzystując różnorodne formy psychoedukacyjne ukazują i wspierają prawidłowy model relacji interpersonalnych.

Zajęcia dla dzieci:

 • nieśmiałych, lękliwych, wycofanych
 • z problemami emocjonalnymi
 • z trudnościami w kontaktach z rówieśnikami
 • oraz wszystkich innych dzieci, jako profilaktyka w celu rozszerzenia ich kompetencji społecznych przed pójściem do szkoły


Celem zajęć jest:

 • budowanie pozytywnego obrazu siebie
 • wzmacnianie wiary we własne siły
 • budowanie poczucia bezpieczeństwa w grupie
 • rozwój inteligencji emocjonalnej (w tym nauka rozpoznawania własnych emocji, rozumienia ich, kontrolowania, poznanie adekwatnych sposobów wyrażania emocji oraz kształtowanie zachowań empatycznych)
 • rozwijanie twórczego myślenia
 • kształtowanie umiejętności współpracy w grupie
 • zdobycie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych


W zajęciach wykorzystywane są następujące metody:

 • trening twórczości
 • techniki parateatralne (np. technika zmiany ról)
 • techniki relaksacyjne
 • metoda malowania dziesięcioma palcami
 • elementy muzykoterapii
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • bajkoterapia
 • warsztaty z asertywności